Innkalling til OSK årsmøte onsdag 22 mars kl 1900 i skøytemuseet.

Postet av Oslo Skøiteklub den 14. Feb 2023

INNKALLING

OSLO SKØITEKLUBS ÅRSMØTE

Onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00

i Skøytemuseet på Frogner stadion

 

Dagsorden:

1.         Åpning.

a.         Godkjenning av de stemmeberettigete.

b.         Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

C          Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen.

2.         Årsmelding for 2022/2023.

3.         Regnskap for 2022 i revidert stand.

4.         Innkomne forslag og saker.

5.         Fastsettelse av medlemskontingent.

6.         Budsjett for 2023.

7.         Behandling av klubbens organisasjonsplan.

8.         Valg.

9.         Utmerkelser.

10.       Avslutning.

 

Alle medlemmer av Oslo Skøiteklub har adgang til årsmøtet.

Stemmerett har de som har vært medlem i minst en måned, har fylt 15 år, møter personlig og har betalt kontingenten for inneværende år innen årsmøtet settes.

Forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være sendt styret innen onsdag 8 mars på osk@oslosk.no for å kunne behandles.

Årsberetning for 2022-2023 ligger under fanen "Årsberetninger".

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte fram på årsmøtet!


 

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.