Innkalling årsmøte OSK tirsdag 22.3.22

Postet av Oslo Skøiteklub den 15. Mar 2022

INNKALLING

OSLO SKØITEKLUBS ÅRSMØTE

Tirsdag 22. mars 2022 kl. 19.00

i Skøytemuseet på Frogner stadion

 

Dagsorden:

1.         Åpning.

a.         Godkjenning av de stemmeberettigete.

b.         Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

C          Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen.

2.         Årsmelding for 2021/2022.

3.         Regnskap for 2021 i revidert stand.

4.         Innkomne forslag og saker.

5.         Fastsettelse av medlemskontingent.

6.         Budsjett for 2022.

7.         Behandling av klubbens organisasjonsplan.

8.         Valg.

9.         Utmerkelser.

10.       Avslutning.

 

Alle medlemmer av Oslo Skøiteklub har adgang til årsmøtet.

Stemmerett har de som har vært medlem i minst en måned, har fylt 15 år, møter personlig og har betalt kontingenten for inneværende år innen årsmøtet settes.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte fram på årsmøtet!

 

StyretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.