Innkalling til årsmøte 26 mars 2019, kl 1800 i Skøytemuseets lokaler

Postet av Oslo Skøiteklub den 24. Feb 2019

Forslag til saker som ønskes medtatt på dagsorden må være styret i hende senest 14 dager før selve møtedagen 26.3. Innsendte forslag bes sendt på osk@oslosk.no 


INNKALLING

OSLO SKØITEKLUBS ÅRSMØTE


Tirsdag 26. mars 2019 kl. 18.00

i Skøytemuseet på Frogner stadion


Dagsorden:

1.              Åpning.

a.              Godkjenning av de stemmeberettigete.

b.              Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

C               Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen.


2.              Årsmelding for 2018/19.

3.              Regnskap for 2018 i revidert stand.

4.              Innkomne forslag og saker.

5.              Fastsettelse av medlemskontingent.

6.              Budsjett for 2019.

7.              Behandling av klubbens organisasjonsplan.

8.              Valg.

9.              Utmerkelser.

10.           Avslutning.


Alle medlemmer av Oslo Skøiteklub har adgang til årsmøtet.

Stemmerett har de som har vært medlem i minst en måned, har fylt 15 år, møter personlig og har betalt kontingenten for inneværende år innen årsmøtet settes.


Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte fram på årsmøtet!


Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.