Medaljeskred i LM for hurtigløp 10-12 februar

Postet av Oslo Skøiteklub den 19. Feb 2023

Vi kan se tilbake på et meget godt LM i hurtigløp i Båstad helgen 10-12 februar. OSK tok til sammen 15 medaljer. Resultatene viser at det gror godt i OSK. Samarbeidet mellom OSK og Aktiv fortsetter å bære frukter.

Fra OSK var følgende løpere med: Bastian Hagen Boldingh, Eline Lupke Tveter, Eira Sørheim, Josephine Stenback, Miika KLevstuen, Fredrik Pedersen og Nicolai Bjerke 

Spesielt gøy er det å se at det nå kommer gode løpere i de yngre klassene. Både Eline Tveter og Bastian Boldingh tok steget helt opp på toppen av seierspallen i løpet av helgen. Ellers ble Miika Klevstuen og Fredrik Pedersen ig Nicolai Bjercke  landsmestere på flere distanser. 


Eline Landsmester fellesstart og lagtempo 

 Innkalling til OSK årsmøte onsdag 22 mars kl 1900 i skøytemuseet.

Postet av Oslo Skøiteklub den 14. Feb 2023

INNKALLING

OSLO SKØITEKLUBS ÅRSMØTE

Onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00

i Skøytemuseet på Frogner stadion

 

Dagsorden:

1.         Åpning.

a.         Godkjenning av de stemmeberettigete.

b.         Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

C          Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen.

2.         Årsmelding for 2022/2023.

3.         Regnskap for 2022 i revidert stand.

4.         Innkomne forslag og saker.

5.         Fastsettelse av medlemskontingent.

6.         Budsjett for 2023.

7.         Behandling av klubbens organisasjonsplan.

8.         Valg.

9.         Utmerkelser.

10.       Avslutning.

 

Alle medlemmer av Oslo Skøiteklub har adgang til årsmøtet.

Stemmerett har de som har vært medlem i minst en måned, har fylt 15 år, møter personlig og har betalt kontingenten for inneværende år innen årsmøtet settes.

Forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være sendt styret innen onsdag 8 mars på osk@oslosk.no for å kunne behandles.

Årsberetning for 2022-2023 ligger under fanen "Årsberetninger".

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte fram på årsmøtet!


 

Styret