Rekruttering av nye konkurranseløpere i OSK skjer ved at hovedtrenerne i klubben plukker ut barn fra skøyteskolen.

Løpere som er aspiranter trener på forberedende kunstløpsøvelser i gruppe på ca 8-10 løpere. Aspirantene trenes av en hovedtrener fra klubben. Løperne er aspirant fra 1.5 år til 2 år.

Hvor mye må en aspirant trene?
Som aspirant må løperne ha minst 3 treninger per uke på is og 1 barmarkstrening per uke. I tillegg anbefales det at løperen deltar på en ukes sommerleir. Hovedtreneren vil gi anbefaling på sommerleir.

Hva koster det å være aspirant?
Alle medlemmene skal betale en treningsavgift til OSK. Treningsavgiften er avhengig av hvor mye løperen velger å trene. Løperne betaler en semesteravgift på 800 kr i tillegg betales det ca 85 kr per istime og 100 kr i måneden for barmarkstrening. Treningsavgiften er derfor avhengig av hvor mye løperen trener.

Forpliktelser til klubben
Foreldre til aspiranter er forpliktet til å stille på minst 2 dugnader i året i tillegg til å bidra på stevner som er organisert av OSK.

Oppgaver som aspirantforeldre er ansvarlig for
Betalingsansvarlig for skøyteskolene (Frogner og Gruner)

Aspirantnivå

TEST 1

 1. Utfall begge veier forover på buer
 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel)
 3. Vending begge veier - på ett eller to ben
 4. Buer forover utover;

  løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chasse` på sirkel forover og bakover- løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre

  foten.


TEST 2

 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 3. Retallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll,

  spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 4. Skredderhopp
 5. Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 7. Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.


TEST 3

 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
 2. Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse

  for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring)

  (innover - innover - utover - utover).
 4. Salchow
 5. Toeloop
 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og

  med kontroll:

  a) Tretall forover utover

  b) Dobbelt tretall forover utover

  c) Dobbelt tretall forover innover
 7. Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-talletHer lærer man basisferdigheter på skøyter, leggerover fram og bak på sirkel, enkle øvinger/trinn på 1 og 2 ben. Kurset er et godt mosjonstilbud for voksene.

Ungdomsgruppen er et tilbud til barn og ungdommer 10-17 år og er i utgangspunkt et breddetilbud med 1-2 treningsøkter i uken.
Gruppene deles inn etter nivå som nybegynner, bronse/sølv og gull+/ viderekommende som har bestått gull +.

Skolemerke i kunstløp
Bronsemerket
Gang forover

Krav: Løperen må klare å gå minst 30 meter uten å falle. Løperen kan gli enten på ett eller to ben.
Plogstopp

Krav: Løperen må ha litt fart forover og så bremse ved å ploge.
Huksittende

Krav: Løperen må klare å gli minst 15 meter på to ben i huksittende stilling, dvs. med lårene vannrett eller dypere.
Gli på ett ben

Krav: Løperen må klare å gli minst 15 meter på ett ben. Stillingen er valgfri.

Sølvmerket
Svingøvelse - utfall

Krav: Løperen må klare å gli stillingen minst 10 meter. Øvelsen tas i sirkel. Det innerste benet er bøyd, og det ytterste er strukket ut til siden og litt bak.
Hockeystopp

Krav: Løperen må ha litt fart forover og så bremse ved å tverrstille skøytene i hockeystoppen.
Vending - to ben

Krav: Løperen må ha litt fart forover. Så samles begge bena, og løperen snur og glir bakover på to ben. Løperen må være i balanse og gli etter vendingen.
Gang bakover

Krav: Løperen må klare å gå minst 30 meter uten å falle. Løperen kan gli enten på ett eller to ben.
Legge over forover - begge veier

Krav: Løperen må kunne legge over forover i sirkel, minst fem fraskyv på hvert ben og til begge sider.

Gullmerket
Flyver'n forover

Krav: Løperen må klare å stå i flyver'n (på ett ben) minst 15 meter. Det er ikke noe bestemt krav om hvor høyt benet skal være, men kroppen må være nærmere vannrett enn loddrett stilling.
Galopptrinn

Krav: Løperen skal kunne småhoppe galopp sidelengs bortover isflaten på piggene/tuppene og gjøre minst tre hopp.
Legge over bakover - begge veier

Krav: Løperen må klare å legge over bakover i sirkel, minst fem fraskyv på hvert ben og til begge sider.
Piruett

Krav: Løperen må klare å rotere minst 4 omdreininger enten på ett eller to ben.
Mohawk-vending

Krav: Løperen må ha litt fart forover og gli på ett ben. Det andre benet vris utover og bakover (Chaplin-stilling), og tyngden føres over til dette benet. Løperen glir så bakover på det nye standbenet og må være i balanse etter vendingen.

Gull +
Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og
med kontroll:
a) Tretall forover utover
b) Dobbelt tretall forover utover
c) Dobbelt tretall forover innover

Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet


Levert av IdrettenOnline