Foreldrevettregler i OSK


I Oslo Skøiteklub er alle foreldre viktige medspillere, uansett hvilket nivå barna er på. Utøverne i OSK har foreldre som bryr seg om og engasjerer seg i alle barna i klubben og slik bidrar positivt til utviklingsmulighetene til klubbens utøvere..  

 

Foreldre som bidrar på en lite konstruktiv måte vil skape et krevende idretts- og arbeidsmiljø for utøvere og trenere. I OSK skal vi ha et miljø hvor det oppleves positivt å komme på trening og på jobb.

 

Vi henstiller til Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder, og legger samtidig føringer om en foreldrekultur basert på disse anbefalingene.

 

Fair play skal være bakteppet både på skøytebanen, i garderoben og på tribunen i OSK.