Styret i OSK har vedtatt disse retningslinjene for refusjon av utgifter til utøvere som deltar i utvalgte konkurranser og treningssamlinger. Retningslinjene er ment å sikre likebehandling blant klubbens utøvere:

Generelle betingelser for refusjon:

  • Retningslinjene gjelder refusjon av faktiske utgifter knyttet til utøverens reise, opphold og deltageravgift, forutsatt benyttelse av rimeligste reisemåte og opphold på eventuelt utøverhotell. 
  • Retningslinjene skal etterleves innenfor en budsjettramme som styret vedtar årlig ved starten av sesong. For sesongen 2019/2020 er budsjettrammen kr. 50 000 for hhv. kortbane/hurtigløp og for kunstløp. 
  • Refusjon ihht disse retningslinjer forutsetter at det før refusjon eventuelt ytes av klubben, er søkt om refusjon av utgifter via tilgjengelig refusjonsordninger i NSF og/eller OIK ved Oslo kommune.  

Refusjon ved deltakelse i nasjonale konkurranser og treningssamlinger:

  • LM/NM: Opptil kr 3000 pr løper
  • Nasjonale treningssamlinger etter uttak fra NSF: Opptil kr 2000 pr løper.

Deltakelse internasjonale konkurranser etter uttak fra NSF eller kvalifisering på poeng/uttaksløp: 

  • Europa cup/EM i aldersbestemte klasser/ junior grand prix etter uttak av NSF eller kvalifisering på poeng eller uttaksløp: Opptil kr 5000 per utøver
  • Junior EM/VM/World cup: Full refusjon                                                                   
  • Senior EM/VM/World cup: Full refusjon      

For klubbens trenere gis refusjon i henhold til gjeldende treneravtaler. Arrangementer som faller utenom dette skal behandles etter søknad. Frist for å søke om slike arrangementer bør være klubben i hende senest 1 måned før gjennomføring.

 

Styret i OSK
 Oktober 2019