OSK Intermediate


OSK Intermediate kunstløp 

OSK Intermediate er et lavterskeltilbud for barn og unge som elsker kunstløp og som ønsker å trene og lære enda mer enn det som blir tilbudt på skøyteskolen. Det er et tilbud også til løpere som har trent aktivt, men som av ulike grunner ønsker å trene mindre intensivt. Intermediate er er en egen treningsgruppe utenom skøyteskolen. I tillegg til trening på is, vil OSK Intermediate trene dans og barmark.

Intermediate deles i hovedsak inn i to grupper: løpere 8 - 12 år og 13 - 19 år nivå vil selvsagt også være avgjørende, samt det totale antall løpere gruppen har for sesongen. 

Løpere i alderen 9 år og yngre som ønsker å gå videre fra skøyteskole, vurderes i første omgang av hovedtrener for eventuelt tilbud om plass i aspirantgruppen. 

For løpere i Intermediate som har potensial / viser stor treningsiver / ønsker å trene mer enn denne gruppen får tilbud om, kan vurderes av hovedtrener for eventuelt tilbud om plass i en av konkurransegruppene. Klasser over aspirant krever bestått test 3. 

Ta gjerne kontakt med klubben hvis dette er av interesse eller dere har spørsmål. Treningstilbud 

I sesong (perioden august-april/påske) 

- 2 is økter inne i Sonja Henie ishall

- 1 dans + 1 barmark eller 2 barmark 

Våris (inne i hall) 

  • 2 isøkter 1 dans + 1 barmark eller 2 barmark 

Vårbarmark

  • 3 økter inkl. dans (hvis mulig å arrangere, tilgang til dansesal e.l.) 

 

Intermediate og konkurranse 

Intermediate er ikke en konkurransegruppe, men løpere vil i utgangspunktet kunne stille i klubbmesterskapet og regionsmesterskap dersom de ønsker og oppfyller følgende minimumskrav anbefalt av NSF: 

- bestått Test 3, 

- behersker 4 ulike enkle hopp, og 

- behersker kork og/eller parallell (4 omdr.) 

Program 

Løpere som oppfyller NIFs anbefalte minimumskrav og som ønsker å konkurrere, kan få tilbud om et program. Program faktureres løper likt som de øvrige løperne i OSK, se faktureringsrutiner. 

Show 

Når OSK gjennomfører show som en del av vår sponsoraktivitet og juleshow, deltar intermediate på lik linje med øvrige løpere i OSK.