Informasjon om politiattester 

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). 

Styret i OSK har besluttet at Christian Pedersen er ansvarlig for å innhente politiattester for klubbenes trenere og andre tillitsvalgte som anses å falle inn under  kravet om politiattest. Det er en forutsetning at personen gjennom sitt verv har et ansvars- eller tillitsforhold som beskrevet av NIF.

Christian Pedersen er ansvarlig for hurtigløp og kortbane og kunstløp. Liste over personer som har blitt avkrevd politiattest og som har fått utstedt gyldig attest skal oppbevares av den klubben har gitt denne oppgave. Pr i dag er dette Christian Pedersen. 

Som et utgangspunkt skal ny attest innhentes etter 3 år, eller når nye oppgaver skal utføres. Da det pr i dag råder en uavklart situasjon rundt denne praksisen, har NIF besluttet at innhentede attester nå kan overskride 3 år. Dette da Finnmark politidistrikt som har ansvar for denne oppgaven, ikke vil fornye attester til samme person i samme oppgave etter 3 år.

Styret i OSK


Tilbake til kunstløp hovedside