Informasjon om innmelding i Oslo Skøiteklub

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i klubben. For å bli medlem i klubben ønsker vi en mail til OSK@oslosk.no  med følgende informasjon:

  • Fult navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Mail adresse
  • Telefonnummer

Avgift for innmeldelse i klubben er for tiden kr 200,- Når vi mottar mail med informasjonen som beskrevet over, vil vår ansvarlige for medlemslister sende ut faktura for innbetaling av kontingent.

 

Med hilsen

OSK