Faktureringsrutiner


Faktureringssystem sesong 2021/2022

Det er viktig å sikre forutsigbarhet når det gjelder utsending av faktura, samt å sikre inntektene klubben er avhengig av for å dekke faste kostnader som is-, og garderobeleie, trenerlønning m.m. Faktureringsrutinene nedfelt i dette dokument har til formål å bidra til slik forutsigbarhet.  

  

Priser:

Ordinær sesong starter ved skolestart uke 34 og varer normalt til påske. Utenfor kommunal is planlegges det for våris og deretter vårbarmark med egen satser. Camper faktureres også etter egne satser.

Treningen faktureres normalt 2 ganger pr semester, altså 4 ganger pr sesong frem til vårisen.

Våris og vårbarmark faktureres separat. OSK vil som i alle år jobbe for å kunne tilby våris til klubbens løpere. Våris og vårbarmark ansees som obligatorisk for løpere som skal fortsette neste sesong. Vårbarmark er svært viktig med tanke på skadeforebygging og opptrening før eventuelle sommerleir og kommende sesong.

Intermediate: kr. 350/uke (fra 1. desember 2021)

Klubben vil normalt tilby 2,5+3 is/barmaktsøkter per uke.

Aspiranter: kr 375/uke

Klubben vil normalt tilby 3+2 is/barmarksøkter per uke. 

Øvrige konkurranseløpere (oppvisning-senior): 

Løpere vil utifra nivå kunne melde seg på 5-11 isøkter per uke, i tillegg til 3 obligatoriske barmarksøkter. 

Pris per uke vil variere mellom kr 510 til kr 750.

 

Refusjon av treningsavgift: 

Styret har besluttet at det klare utgangspunktet skal være at innbetalt treningsavgift ikke skal refunderes. Treninger som utgår på grunn av eksempelvis helligdager, ferier, arrangement av eksempelvis hockeyturneringer og kunstløpstevner refunderes ikke.  

Ved skader.

Det gis ikke fradrag for kortvarig skade-/sykefravær. Ved lengre tids skade-/sykdomsfravær gis fradrag utover den første uken under forutsetning av at det er meldt til SU skriftlig, og at det ikke er mulig for trener å tilrettelegge alternativ trening i klubbens regi. SU forbeholder seg retten til å kreve legeattest eller tilsvarende dokumentasjon.

Hvis man har vært ute fra trening i lengre tid og det er behov for å sørge for en progresjon i treningstilbudet frem til ordinert antall treningstimer pr uke, skal dette gjøres i samråd med trener og SU.

Dersom man ønsker å slutte i klubben, skal dette meddeles til trener og skriftlig (e-post eller post) til SU. Dersom man slutter midt i en sesong er oppsigelsestid en måned, dvs. at treningsavgift blir avregnet for 1 måned utover oppsigelsesdato.