Dugnad

OSK er i stor grad en foreldredrevet klubb. Det er mange foreldre og andre som gjør en kjempeinnsats for klubben, og naturlig nok varierer den enkeltes dugnadsarbeid noe over tid. Innsatsen skal tross alt tilpasses den enkeltes arbeid og liv for øvrig. Dette sagt så forventes det at den enkelte i perioder kan gjøre en ekstra innsats for klubbens drift. Betaling av treningsavgifter er i seg selv ikke tilstrekkelig til klubbens drift, man er helt avhengig av frivillig arbeidsinnsats i tillegg. Vi oppfordrer derfor alle til å spørre seg selv «hva man kan gjøre for klubben» – og ikke bare «hva klubben kan gjøre for oss».

Det er ulike måter man kan bidra til klubbens drift på:

  • Klubben avholder årlige stevner der man er avhengig av den enkeltes innsats. 
  • Klubben arrangerer skøyteskole med et betydelig antall deltagere, der særlig foreldre til aspiranter er forventet å kunne ta vakter gjennom sesongen. Dette er naturlig med tanke på at aspiranter normalt også deltar på skøyteskolen. 
  • Klubben har konstant behov for nye sponsorer, og har man ideer til hvordan få nye sponsorer så er man velkommen til å ta kontakt med styret.
  • Klubbens utøvere avholder årlig juleshow og andre show, og det er normalt behov for hjelp fra foreldre for at dette skal la seg gjøre.

Alt dette sagt, så erfarer mange at det er en stor glede å engasjere seg på denne måten i barnas fritidsaktiviteter og sportsglede. Det er ikke få foreldre som noe motvillig lot seg verve, for så å oppleve at man møter folk man aldri ellers hadde møtt, og at det hele egentlig var ganske ok!!Tilbake til kunstløp hovedside