Siste indre 2018Resultater:Veiledende tidsskjema for Siste indre 2018

Blir lagt ut straks det er klart

Overdommerne påpeker at dette tidsskjemaet er veiledende.

Sikkerhetsreglene krever at alle forlater isen under isprepareringa.

OSK ønsker alle vel møtt til det som ligger an til å bli en flott dag på Frogner stadion.


Innbydelse