StevnerElementskjema

Alle konkurranseløpere må ha sendt inn elementskjema for registrering i ISUCalc. Kontaktperson i OSK for dette er Jon Kolbeinsen (jon@kolbeinsen.com

I begynnelsen av sesongen skal nye elementskjemaer registreres for alle konkurranseløpere. Se frist fra NSF. Oppvisningsløpere trenger ikke elementskjema, det skal kun registreres med navn. Større endringer (eksempelvis når et hopp byttes ut med en piruett eller motsatt (ikke om et hopp/piruett endres til et annet hopp/piruett) i elementskjema skal registreres i ISU calc senest 3 uker før aktuelt stevne. Spørsmål i forbindelse med løperens elementskjema må tas med løperens trener.Tilbake til kunstløp hovedside