Musikk og løp


På slutten av sesongen er det viktig at du tar kontakt med din trener for å finne ut hvilken konkurranseklasse du skal konkurrere i neste sesong, og/eller om det er behov for å lage et nytt/nye løp til neste sesong. Vanligvis har en løper et program i 2 år.

På vårisen setter OSK av noen tider til programtrening. Etter nærmere avtale med klubb og trener kan det være mulig å få istid på vårisen til å lage nye programmer

Når det skal lages et nytt løp, er det viktig at du sammen med din trener finner ut hvor, når og hvem som skal lage løpet. Det er ikke sikkert at din trener har kapasitet til å lage løp til alle løperne i løpet av sesongen, så det kan være lurt å høre med din trener om du skal planlegge/bestille løp på sommerleir eller bruke en koreograf til å lage nytt løp.

Når du skal velge musikk til ditt nye løp er det viktig at du finner musikk som passer til din personlighet, alder, ferdighet og evne til å tolke musikken. Valg av musikk bør gjøres i samarbeid med trener, da han/hun kan si mye om hva som passer ditt ferdighetsnivå og personlighet. Det er viktig at du trives med musikkvalget. Musikk må være i den lengden som er fastsatt gjennom NSF og ISU´s regelverk. Ta kontakt med din trener for å høre om hvem som kan hjelpe deg med å få klippet din musikk.

OSK ønsker at alle klubbens aktive utøvere skal være klare for konkurranse ved sesongstart.


Programgjennomgang med koreograf på OSK-is

Presentasjon i stevner er en viktig del av programmet. Det finnes ikke organisert programgjennomgang med koreograf i klubbregi, så alle som ønsker det, må ordne dette selv. OSK er positiv til det og anbefaler alle, fra oppvisning til senior, å bruke en ekstern koreograf til å gå gjennom programmet/programmene noen ganger. Men siden dette medfører en ekstra kostnad for utøverne, må foresatte ta stilling til om man ønsker å bruke det og i hvor stor grad.


De som ønsker gjennomgang med en koreograf:

  • Trener kan gi tips om koreografer som tilbyr programgjennomgang. Det kan også være lurt å høre med andre løpere om erfaringer.
  • Dere kan bruke egne treningstimer til programgjennomgang, men hør først med treneren når det passer. Treneren planlegger treningene og må ha informasjon om evt programgjennomgang med koreograf.
  • Avtal deretter direkte med en koreograf, tid, sted og betaling.


Programgjennomgang med dommere/tekniske spesialister

OSK i samråd med trenerne avtaler med dommere og/eller tekniske spesialister for å gå gjennom programmene et par ganger i året. Utøverne får da sjekket elementene og konstruktiv tilbakemelding om programmet forøvrig. De eldste klassene har størst behov for dette, men det blir også tilbud om programgjennomgang med dommere for de yngste klassene, dersom det er kapasitet.


Tilbake til tips og praktisk info