Rekruttering av nye konkurranseløpere i OSK skjer ved at hovedtrenerne i klubben plukker ut barn fra skøyteskolen.

Løpere som er aspiranter trener på forberedende kunstløpsøvelser i gruppe på ca 8-10 løpere. Aspirantene trenes av en hovedtrener fra klubben. Løperne er aspirant fra 1.5 år til 2 år.

Hvor mye må en aspirant trene?
Som aspirant må løperne ha minst 3 treninger per uke på is og 3 barmarkstrening per uke. I tillegg anbefales det at løperen deltar på en ukes sommerleir. Hovedtreneren vil gi anbefaling på sommerleir.

Forpliktelser til klubben
Foreldre til aspiranter er forpliktet til å stille på dugnader på lik linje som foreldre til konkurranseløpere.


Aspirantnivå

TEST 1

 1. Utfall begge veier forover på buer
 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel)
 3. Vending begge veier - på ett eller to ben
 4. Buer forover utover;

  løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chasse` på sirkel forover og bakover- løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre

  foten.


TEST 2

 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 3. Retallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll,

  spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 4. Skredderhopp
 5. Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 7. Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.


TEST 3

 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
 2. Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse

  for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring)

  (innover - innover - utover - utover).
 4. Salchow
 5. Toeloop
 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og

  med kontroll:

  a) Tretall forover utover

  b) Dobbelt tretall forover utover

  c) Dobbelt tretall forover innover
 7. Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-talletHer lærer man basisferdigheter på skøyter, leggerover fram og bak på sirkel, enkle øvinger/trinn på 1 og 2 ben. Kurset er et godt mosjonstilbud for voksene.