SKØYTESKOLE for kortbane i Sonja Henie ishall

OSK starter opp skøyteskole for kortbane 2 ganger i uken fra mandag 4 januar. Med nye Sonja Henie ishall klar til bruk, kan vi endelig få stabile forhold for alle skøyteskolebarn.

Vi tilbyr skøyteskole:

17.2.2021: Det er begrensninger i hallen på 10 utøvere og 2 trenere som maks antall. Det er ikke lov til å ha foreldre inn i hallen. Begrensningene er av en slik art at det foreløpig ikke er formålstjenlig å ta skøyteskolen inn i hallen.

- Mandager kl 1600 -1700 (4 januar - medio april)  

- Lørdager kl 1430 - 1530 (9 januar - medio april)

Treningen er for barn og unge fra 5(første klasse) til 9 år.

 • Treningen er tilrettelagt som skøyteskole med fokus på læring gjennom lek og fokus på basis skøyteferdigheter rettet mot kortbaneløp. Det viktigste vi kan gjøre er å skape skøyteglede!
 • Trenerne på skøyteskolen har alle nokså nylig avsluttet egen aktiv karriere, eller er aktive løpere som brenner for å gi dette videre til barn og unge.
 • Det er ingen krav til type skøyter som benyttes. Klubben har en del skøyter til utleie som kan leies for hele semesteret. 
 • På skøyteskolen må alle bruke hjelm. Alle typer hjelmer kan benyttes og deltakerne på må stille med dette selv.
 • Det er en fordel å benytte knebeskyttere for de som er ferskest og har gått lite på skøyter fra før.


Det gjennomføres ikke skøyteskole i skoleferier. Dette gjelder uke 8 (vinterferien) og 26.3-6.4 (påskeferien)


På grunn av Korona, kan det være begrensninger i å leie skøyter for skøyteskolen i år. Situasjonen ved oppstart vil være styrende. Deltakere kan bruke alle typer skøyter.


Smittevernsregler:

 1. Gjeldende regler ved oppstart vil bli kommunisert på mail til alle deltakere.


Det er tak på 50 deltakere på dette kurset. Vi opererer etter «første mann til mølla» prinsippet. Det er mulig å melde seg på 1 eller 2 ganger i uken og også å velge mandag eller lørdag dersom man velger 1 dag. 


Oppstart: 

 • Mandag 4 januar og lørdag 9 januar


Det vil bli arrangert klubbløp utover vinteren slik at man kan få forsøke seg i konkurranser om man ønsker.


Deltakerpris:

kr 1500,- for 1 gang i uken

kr 2000 for 2 ganger i uken.

Medlemsavgift til Oslo Skøiteklub på kr 200,- er inkludert i avgiften. 

Deltakere som er påmeldt og har betalt vil motta bekreftelse og informasjon pr mail før oppstart. Etter påmelding følg følgende link til Spond: https://group.spond.com/KGXSI. Vi ber alle laste ned Spond, slik at vi kan kommunisere på en enkelt måte med deltakerne. 


Link til påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=330594#init


SKØYTESKOLE for kortbane i Sonja Henie ishall

OSK starter opp skøyteskole for kortbane 2 ganger i uken fra mandag 4 januar. Med nye Sonja Henie ishall klar til bruk, kan vi endelig få stabile forhold for alle skøyteskolebarn.

Vi tilbyr skøyteskole:

21.1.2021: Sonja Henie er nå åpen for barn og unge opp til 13 år og vi flytter derfor skøyteskolen inn fra lørdag 23.1. Tider som beskrevet under er derfor gjeldende fra dette tidspunktet.

- Mandager kl 1600 -1700 (4 januar - medio april)  

- Lørdager kl 1430 - 1530 (9 januar - medio april)

Treningen er for barn og unge fra 5(første klasse) til 9 år.

 • Treningen er tilrettelagt som skøyteskole med fokus på læring gjennom lek og fokus på basis skøyteferdigheter rettet mot kortbaneløp. Det viktigste vi kan gjøre er å skape skøyteglede!
 • Trenerne på skøyteskolen har alle nokså nylig avsluttet egen aktiv karriere, eller er aktive løpere som brenner for å gi dette videre til barn og unge.
 • Det er ingen krav til type skøyter som benyttes. Klubben har en del skøyter til utleie som kan leies for hele semesteret. 
 • På skøyteskolen må alle bruke hjelm. Alle typer hjelmer kan benyttes og deltakerne på må stille med dette selv.
 • Det er en fordel å benytte knebeskyttere for de som er ferskest og har gått lite på skøyter fra før.På grunn av Korona, kan det være begrensninger i å leie skøyter for skøyteskolen i år. Situasjonen ved oppstart vil være styrende. Deltakere kan bruke alle typer skøyter.


Smittevernsregler:

 1. Gjeldende regler ved oppstart vil bli kommunisert på mail til alle deltakere.


Det er tak på 50 deltakere på dette kurset. Vi opererer etter «første mann til mølla» prinsippet. Det er mulig å melde seg på 1 eller 2 ganger i uken og også å velge mandag eller lørdag dersom man velger 1 dag. 


Oppstart: 

 • Mandag 4 januar og lørdag 9 januar


Det vil bli arrangert klubbløp utover vinteren slik at man kan få forsøke seg i konkurranser om man ønsker.


Deltakerpris:

kr 1500,- for 1 gang i uken

kr 2000 for 2 ganger i uken.

Medlemsavgift til Oslo Skøiteklub på kr 200,- er inkludert i avgiften. 

Deltakere som er påmeldt og har betalt vil motta bekreftelse og informasjon pr mail før oppstart. Etter påmelding følg følgende link til Spond: https://group.spond.com/KGXSI. Vi ber alle laste ned Spond, slik at vi kan kommunisere på en enkelt måte med deltakerne. 


Link til påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=330594#initLevert av IdrettenOnline